Pandemrix och narkolepsi, uppdatering

Läkemedelsverket har kommenterat den finska utredningen om Pandemrix och narkolepsi:
Då de svenska och europeiska utredningarna fortfarande pågår och förväntas ge ytterligare värdefull information så kommer Läkemedelsförsäkringen som tidigare meddelats att avvakta innan anmälda ärenden skickas till medicinsk rådgivare för bedömning. Vi följer fortlöpande händelseutvecklingen och kommer att behandla ärendena så snart vi bedömer att det vetenskapliga underlaget är stabilt.
För allmänna frågor om Läkemedelsförsäkringens handläggning, kontakta skadechef Anders Hultman eller VD Anders Öhlén. För specifika frågor i ett visst ärende, kontakta den skadereglerare som angetts i det brev där vi bekräftat att skadeanmälan mottagits.
Kontaktuppgifter:
anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00
anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer