Pandemrix och narkolepsi, uppdatering

Läkemedelsverket har kommenterat den finska utredningen om Pandemrix och narkolepsi:
Då de svenska och europeiska utredningarna fortfarande pågår och förväntas ge ytterligare värdefull information så kommer Läkemedelsförsäkringen som tidigare meddelats att avvakta innan anmälda ärenden skickas till medicinsk rådgivare för bedömning. Vi följer fortlöpande händelseutvecklingen och kommer att behandla ärendena så snart vi bedömer att det vetenskapliga underlaget är stabilt.
För allmänna frågor om Läkemedelsförsäkringens handläggning, kontakta skadechef Anders Hultman eller VD Anders Öhlén. För specifika frågor i ett visst ärende, kontakta den skadereglerare som angetts i det brev där vi bekräftat att skadeanmälan mottagits.
Kontaktuppgifter:
anders.hultman@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00
anders.ohlen@lakemedelsforsakringen.se , telefon 08-462 37 00

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer