Pandemrix och narkolepsi – uppdatering 15

Läkemedelsförsäkringen har idag (oktober 2020) betalt ut drygt 100 miljoner kronor till de personer som fått sin narkolepsiskada godkänd som läkemedelsskada (440 st). Ersättningen hittills avser till största delen s.k. ideell ersättning (sveda och värk, invaliditet) men en del har också betalats avseende inkomstförluster, försenad skolgång och merkostnader som uppstått till följd av narkolepsiskadan.

Anmälningarna har gjorts till oss löpande under åren sedan 2011. En del har fått sitt godkännande för flera år sedan och en del är mer nyligen godkända. Detta innebär att skaderegleringen (och därmed utbetald ersättning) har kommit olika långt beroende på när anmälan gjordes.

Slutlig ersättning för inkomstförlust enligt svensk skadeståndsrätt betalas som en livränta månadsvis fram till pensionsåldern och därefter som pensionsförlust, på samma sätt som t ex trafikskador och patientskador. Innan en ersättning slutligen kan bestämmas till en livränta måste det dock vara helt klart hur situationen för den som skadats är och hur den skulle sett ut om skadan inte hänt. Eftersom många skadelidande fortfarande är mycket unga kan konsekvenserna av skadan förändras under åren och vi kommer inte avsluta något ärende förrän vi vet hur det blir med arbetsförmågan. Eftersom utbetalningarna pågår under så lång tid, kan man egentligen därför inte säga när alla dessa ärenden kommer att slutregleras.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer