Olika syn på ersättning för läkemedelsskador i Sverige och USA

 Inom kort väntas utslaget av den första i en serie av rättegångar i USA, där en patient som ansett sig skadad av läkemedlet Vioxx stämt tillverkaren, läkemedelsföretaget Merck & Co.
Vioxx är en s k cox 2-hämmare som används för att lindra smärta vid inflammation. Tillverkaren Merck & Co drog tillbaka läkemedlet från marknaden hösten 2004, sedan en medicinsk studie visat en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke hos patienter som använt läkemedlet minst ett och ett halvt år.
I Sverige hanteras läkemedelsskador på ett annat sätt än i USA. Här finns en unik försäkring, Läkemedelsförsäkringen, som omfattar alla som fått ett läkemedel utskrivet på recept i Sverige eller köpt det på Apoteket. Alla skador utreds av fristående juridiska och medicinska experter. För att få ersättning från Läkemedelsförsäkringen räcker det att experterna bedömer det som övervägande sannolikt att skadan orsakats av läkemedel.
I USA tillämpas ett annat system. Där måste varje person stämma tillverkaren enligt lagstiftningen om produktansvar, och få rätt i domstol, för att få ersättning. När ersättning utdöms, är den oftast ett skadestånd i form av engångsbelopp.
Den svenska Läkemedelsförsäkringen ersätter patienterna på ett annat sätt. Liksom vid t ex en trafikskada, följer ersättningen särskilda tabeller som fastställs årligen. Ersättningen kan t ex bestå av sveda och värk, kostnader för sjukvård och ersättning för utebliven inkomst.
– Man kan säga att Läkemedelsförsäkringen följer patienten genom livet. Blir skadan bestående kan ersättningen ges i form av en livränta, som beräknas på förmodad inkomst livet ut. Patienten kan också, om tillståndet försämras, åter få sin sak prövad av försäkringen, förklarar Agneta Edberg, VD i Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedelsförsäkringen har hittills fått in 80 skadeanmälningar från patienter som anser sig se ett samband mellan sin skada och läkemedlet Vioxx. I sex fall hittills har skadeutredningen bedömt att patienterna ska få ersättning. 22 fall är ännu inte färdigutredda och 52 patienter har fått avslag p g a att utredarna inte sett något samband mellan läkemedlet och skadan.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer