Nya yttranden av läkemedelsskadenämnden 2003-2006

De nya referaten har förts in i ett sökordsregister motsvarande det som finns i tidigare sammanställningar. Hänvisning till såväl de nya referaten som äldre referat har vidare intagits under respektive paragraf i ersättningsbestämmelserna. Du finner informationen under yttrandebanken

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer