Nominering till Guldpillret 2019 – 50 000 kronor till vinnaren

I år är det tioårsjubileum för Guldpillret, ett pris som Läkemedelsförsäkringen tillsammans med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden står bakom. Nomineringen är nu öppen och personer från alla yrkesgrupper inom sjukvården och apotekssektorn är välkomna att nominera. Förra året vann Region Västmanland för deras framgångsrika arbete med att minska vårdorsakat läkemedelsberoende.

– Jag vill uppmana alla att nominera till Guldpillret 2019, säger Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande. Det sker så många bra och viktiga initiativ med syfte att bidra till en säkrare läkemedelsanvändning. Guldpillret bidrar till att sprida viktig kunskap och inspirera alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården, säger Robert Ström

Exempel på initiativ som kan belönas:

  • Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och säkerheten i läkemedelsanvändningen
  • Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos personal och patienter och minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning
  • Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, genom ökad förståelse för läkemedelsmekanismer och verkan i människokroppen

Nomineringstiden avslutas den 3 september 2019. Personer från samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, forskarvärlden och apotekssektorn kan få priset. De kan belönas för sina insatser och initiativ inom alla typer av verksamheter – klinisk verksamhet, men även andra områden relaterade till läkemedelssäkerhet som till exempel myndigheter och forskningsinstitutioner.

Guldpillret 2019 delas ut på ett seminarium i höst som arrangeras av Dagens Medicin Agenda. Vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris. Pristagarna utses av en kunnig jury bestående av företrädare för sjukvård, farmakologi, forskning och patientintressen. Nomineringen sker via ett webbformulär på dagensmedicin.se/guldpillret2019

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen
Tel: 070-296 16 20, E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se

Nominering till Guldpillret 2019 (pdf) »

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer