Fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19. Regeringsuppdraget har som mål att öka möjligheten att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar i samband med vaccinering mot covid‍-‍19.

Läkemedelsförsäkringen stödjer uppdraget som även kommer att underlätta skaderegleringen för försäkringen, vid eventuella biverkningar av framtida vacciner mot covid-19.

Alla läkemedel inklusive vaccin följs upp efter godkännande. När ett vaccin godkänns för användning inom EU och i Sverige finns samlad kunskap om vanliga och mindre vanliga biverkningar, baserat på de kliniska prövningar som gjorts inför ansökan om godkännandet. Eventuella sällsynta biverkningar upptäcks oftast efter ett godkännande, efter att större grupper vaccinerats. Folkhälsomyndigheten ska också från den 1 januari 2021 upprätta ett nationellt register för att lättare hitta eventuella, ovanliga biverkningar av vaccin mot covid-19 som inte fångats i studier. Registret ska sammanställa information om vem som har vaccinerats, med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt.

Läs mer om regeringsuppdraget här »

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister här »

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer