Fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av kommande vacciner mot covid-19. Regeringsuppdraget har som mål att öka möjligheten att upptäcka eventuella oförutsedda och sällsynta biverkningar i samband med vaccinering mot covid‍-‍19.

Läkemedelsförsäkringen stödjer uppdraget som även kommer att underlätta skaderegleringen för försäkringen, vid eventuella biverkningar av framtida vacciner mot covid-19.

Alla läkemedel inklusive vaccin följs upp efter godkännande. När ett vaccin godkänns för användning inom EU och i Sverige finns samlad kunskap om vanliga och mindre vanliga biverkningar, baserat på de kliniska prövningar som gjorts inför ansökan om godkännandet. Eventuella sällsynta biverkningar upptäcks oftast efter ett godkännande, efter att större grupper vaccinerats. Folkhälsomyndigheten ska också från den 1 januari 2021 upprätta ett nationellt register för att lättare hitta eventuella, ovanliga biverkningar av vaccin mot covid-19 som inte fångats i studier. Registret ska sammanställa information om vem som har vaccinerats, med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt.

Läs mer om regeringsuppdraget här »

Läs mer om Folkhälsomyndighetens nationella vaccinationsregister här »

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer