Färre anmälningar till Läkemedelsförsäkringen 2006

 Under 2006 fick Läkemedelsförsäkringen ta emot 541 anmälningar jämfört med 703 under 2005. Under de senaste åren har antalet anmälningar legat runt 600-700.
 
De skador som anmäls utreds av medicinsk och juridisk expertis. Under 2006 tog det i genomsnitt 128 dagar innan den som anmält en skada fick veta om skadan kommer att ersättas eller inte. Det är en förkortning av handläggningstiden sedan föregående år med cirka 20 dagar.
 
Vanligtvis får ungefär en tredjedel av alla som gör en skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen ersättning. Av dem som anmälde skador 2006 har hittills 362 behandlats så långt att det avgjorts om de ska få ersättning eller inte. 300 har fått avslag. 62 har fått besked att de ska få ersättning, men hur stor ersättningen kommer att bli är i de flesta fall (55 st) inte avgjort. Det beror på att den skadades kostnader och fortsatta arbetsförmåga inte är klarlagd. En skadad persons ärende kan vara ?öppet? i flera år, då försäkringen följer och stödjer personen. 179 skadeanmälningar från 2006 är fortfarande under utredning.
 
Vissa skador tar längre tid att utreda på grund av att de är komplicerade. Läkemedelsförsäkringen har dock nu färdigutrett alla ärenden som anmälts tidigare än 2005. Fortfarande är en hel del av dem ?öppna? eftersom det inte slutligt avgjorts om patienten kan återgå i arbete och i så fall i hur hög grad.
 
25 procent av anmälningarna under 2006 gällde läkemedel som används för sjukdomar inom nervsystemet. 13 procent gällde läkemedel mot infektionssjukdomar och 12 procent läkemedel mot tumörer och sjukdomar inom immunsystemet. Inget särskilt läkemedel eller särskild händelse har föranlett stor andel anmälningar.
 
Den högsta enskilda ersättningen inom försäkringen för ett ärende som anmälts 2006 gäller ett barn som har drabbats av bestående skador. Ersättningen är ännu inte fastställd. Det återstår en hel del utredning men ersättningen kan komma att bli den högsta i försäkringens historia. Högsta möjliga ersättning som idag kan betalas ut för en skada är 10 miljoner kronor.
 
Totalt utbetaldes 24 miljoner kronor under 2006. Det är 4 miljoner mer än under 2005.
Upplysningar: Eva Benson Lindholm, VD LFF, tel 08- 462 37 00.

Nyheter

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer

Naloxonprogrammet i Region Skåne vinner Guldpillret 2023

För fjortonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets pristagare, Naloxonprogrammet i Region Skåne, får en prissumma på 100 000 kronor. Foto: Pax Engström. Under de senaste åren har Sverige varit ett av...

läs mer