Dags att nominera till Guldpillret 2011

Dags att nominera till Guldpillret 2011
? Bästa bidrag vinner i år 50 000 kronor
För andra året i rad delar Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Dagens
Apotek ut Guldpillret. Utmärkelsen ska stimulera anställda inom sjukvården, apotekssektorn och
forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador.
Guldpillret instiftades 2010 och i år fördubblas prissumman för det vinnande bidraget.
Läkemedelsskador är ett stort och angeläget patientsäkerhetsproblem som berör alla delar av hälsooch
sjukvården. Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära
stort personligt lidande för de patienter som drabbas. Förra årets pristagare av Guldpillret var bidraget
Säkrare läkemedelsbehandling för barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.
? Nu startar nomineringen av Guldpillret 2011, säger Anders Öhlén, VD för Läkemedelsförsäkringen.
Vi vill med priset lyfta fram eldsjälar inom vård- och apotekssektorn som med sina förslag bidrar till en
säkrare läkemedelsanvändning. Vi är väldigt glada över att i år erbjuda ett fördubblat värde på vår
utmärkelse och vi hoppas på samma stora engagemang som förra året.
Exempel på initiativ som kan belönas:
– Utveckling av nya arbetssätt och metoder som ökar kvaliteten och säkerheten i
läkemedelsanvändningen
– Utveckling av tjänster och teknik som ökar kunskapen om läkemedel hos personal och
patienter och minskar risken för felaktig läkemedelsanvändning
– Forskning som bidrar till en förbättrad användning av läkemedel, genom ökad förståelse för
läkemedels mekanismer och verkan i människokroppen
Nomineringen har startat och avslutas den 5 september 2011. Personer från samtliga yrkesgrupper
inom hälso- och sjukvården, forskarvärlden och apotekssektorn kan få priset. Guldpillret delas ut på
Apoteksdagen den 27 oktober 2011 där vinnaren får ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och
ett hederspris. Pristagarna utses av en kunnig jury bestående av företrädare för sjukvård, farmakologi,
forskning och patientintressen. För att nominera, fyll i webbformuläret som finns på:
www.dagensmedicin.se eller www.dagensapotek.se
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Anders Öhlén, VD för Läkemedelsförsäkringen, telefon: 070-200 1620, e-post: anders.ohlen@bino.se.vkube.cloud
LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska
Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i Sverige.
Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och omfattar alla som
fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av
butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till Försäkringen. Jämfört med
produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett enkelt sätt få kompensation utan att behöva
gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står
läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer