Arbetsgrupp synar nya rön om Vioxx

Arbetsgrupp synar nya rön om Vioxx
Läkemedelsskadenämnden har tillsatt en arbetsgrupp som ska värdera de forskningsresultat som kommit fram när det gäller samband mellan COX-2-hämmare och insjuknande i hjärt-/kärlsjukdom.
 
Läkemedlet Vioxx, som användes för smärtlindring främst för patienter med reumatism, drogs tillbaka från marknaden hösten 2004. Orsaken var en studie (Approve) som visat på en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke efter mer än 18 månaders behandling med Vioxx.
 
Sedan dess har 111 patienter skickat in skadeanmälan till Läkemedelsförsäkringen efter det att de behandlats med Vioxx och insjuknat i hjärt-/kärlsjukdom.
 
Försäkringsbolaget Zürich, som i samarbete med medicinsk expertis utför skadeutredningarna för Läkemedelsförsäkringen, har gjort sin bedömning i huvudsak efter de rön som kommit fram i Approve-studien. Åtta patienter har fått ersättning från försäkringen, 100 patienter har fått avslag och tre fall är ännu inte färdigutredda. Ett antal patienter som fått avslag på sin skadeanmälan har överklagat till Läkemedelsskadenämnden.
 
Under tiden har en diskussion förts i medicinska kretsar, huruvida risken för hjärtinfarkt och stroke ökar redan vid en kortare behandlingstid än 18 månader med Vioxx. Man har också diskuterat hur stor riskfaktor läkemedlet kan vara jämfört med andra riskfaktorer som rökning, övervikt, diabetes, ärftlighet, högt blodtryck och höga kolesterolvärden.
 
Läkemedelsskadenämnden har tillsatt en arbetsgrupp som ska värdera om det finns ny information som bör ändra försäkringens bedömningsgrunder. Arbetsgruppen består av fyra professorer och forskare från landets universitetssjukhus. Den väntas komma fram med sin rekommendation under våren.
 
Läkemedelsskadenämnden avvaktar arbetsgruppens resultat innan man behandlar de överklaganden som kommit in. – Skulle arbetsgruppen komma fram till nya rekommendationer kommer vi att ta upp alla skadeanmälningar som fått avslag till ny bedömning utan att patienterna behöver överklaga till nämnden, säger Eva Benson Lindholm, VD i Läkemedelsförsäkringsföreningen.

Nyheter

Nominera till Guldpillret 2023

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning av läkemedel är ett stort och angeläget...

läs mer

Genomic Medicine Sweden Barncancer vinner Guldpillret 2022

För trettonde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Tack vare årets vinnare, projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, kan svenska barn som insjuknar i cancer erbjudas analys av alla gener, så kallad...

läs mer