Almedalenseminarium – Farliga eller säkra mediciner? Hur hanterar vi risker med läkemedel i sjukvårdens vardag?

Hur säkra är våra läkemedel och vad gör sjukvården för att förbättra säkerheten och läkemedelsanvändningen? Varje år hämtar knappt 7 miljoner invånare i Sverige ut minst ett receptförskrivet läkemedel. Även på sjukhus får patienterna nästan alltid behandling med något läkemedel. Det gör läkemedel till den i särklass vanligaste behandlingen i sjukvården.

  • Hur kan det patientnära arbetet med läkemedel i sjukvården förbättras?
  • Antalet rapporter om biverkningar från läkemedel ökar. Har våra läkemedel blivit farligare?
  • Vilka utmaningar finns för läkemedelsbehandling i den verklighet som sjukvården befunnit sig i under två års pandemi? En situation som tvingat fram andra avvägningar mellan risk och nytta än i vanliga fall, både när det gäller massvaccineringen av hela befolkningen och när det gäller att hitta effektiva mediciner för svårt sjuka covid 19-patienter. Vad har vi lärt av detta som kan komma till nytta nästa gång?

Medverkande:

  • Robert Ström, vd Läkemedelsförsäkringen
  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot, ordförande i socialutskottet
  • Björn Eriksson, generaldirektör, Läkemedelsverket
  • Agneta Karlsson, generaldirektör, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
  • Niclas Roxhed, docent vid avdelningen för nano- och mikrosystem, KTH. vinnare av Guldpillret 2021 med Capitainer.
  • Synnöve Lindemalm, barnläkare, klinisk farmakolog, Karolinska universitetssjukhuset, vinnare av Guldpillret 2010 med ePed.

Arrangör: Läkemedelsförsäkringen
Tid:
Måndagen 4 juli kl. 16.00-16.45
Plats: Dagens Medicins tält på Strandvägen, Wisby Strand, Visby, Gotland

För att delta digitalt, anmäl dig här »

 

Nyheter

Vem vinner Guldpillret 2024?

100 000 kr till det bästa receptet på bättre läkemedelsanvändning I 15 år har Guldpillret funnits för att belöna och uppmärksamma insatser för att förbättra läkemedelssäkerheten. Den 13 mars öppnar årets nominering. Alla som arbetar i sjukvården, på apotek, hos...

läs mer

Läkemedelsskador med licensprodukter – möjligt problem

De flesta företag som tar in licensläkemedel i Sverige har tecknat Läkemedelsförsäkringen, men inte alla. Licensläkemedel är oftast inte föremål för en offentlig upphandlingsprocess och leverantörerna är därför inte, på samma sätt som vanliga läkemedelsleverantörer,...

läs mer